Foto: Chantal D'hoop
Foto: Chantal D'hoop

Tim Snoeck

Opleiding

  • Master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (UGent, 2003-2008)
  • Manueel Therapeut (Postgraduaat UGent, 2009)
  • Myofasciaal Therapeut – Dry Needling (2011 – 2013)
  • Elk jaar verschillende bijscholingen die verband houden met bovengenoemde titels

Filosofie

Grensverleggende kinesitherapie, dit is wat ik u zal aanbieden. Een vernieuwende toepassing van de kinesitherapie waarbij niet enkel uw pijnzone maar uw volledige lichaam in beschouwing wordt genomen. Op deze manier zal ik op zoek gaan naar de oorzaak van uw pijnklachten, zodat u niet op korte maar op langere termijn geholpen wordt.

Foto4

Grensverleggende kinesitherapie betekent ook dat ik de grenzen van uw beweeglijkheid zal verleggen. Enerzijds door mijn handelingen, anderzijds door oefeningen aan te reiken. Deze oefeningen zijn er op gericht om u correct te laten bewegen, niet om de grenzen van uw kunnen af te tasten. Ik ga voor kwaliteit van beweging in plaats van kwantiteit. Ik wil u ‘leren stappen vóór je kan lopen’.

IMG 0206

Meer bewegingsvrijheid betekent de mogelijkheid hebben om correcter te bewegen. Correcter bewegen geeft op zijn beurt een betere krachtenverdeling over het volledige lichaam en zal leiden tot pijnvermindering of pijnvrij zijn. Geen klachten hebben geeft je een mentaal welbevinden, een gevoel van VRY zijn!